ภารกิจที่นักบินอวกาศนำตัวอย่างทางกายภาพกลับมาเพราะภูมิประเทศที่หลากหลายในอวกาศ ถ้าคุณวิเคราะห์การผุกร่อนของอวกาศเพียงจุดเดียวบนดวงจันทร์มันก็เหมือนกับการวิเคราะห์การผุกร่อนบนโลกในภูเขาหนึ่งลูก เราต้องไปสถานที่และวัตถุอื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจกับสภาพอากาศในอวกาศในแบบเดียวกับที่เราต้องตรวจสอบสถานที่ต่าง ๆ บนโลก

เช่นทรายในทะเลทรายและภูเขาไฟในภูเขาบนโลก เรายังไม่ทราบว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจที่เราอาจพบจากสภาพดินฟ้าอากาศ “ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจวัสดุเหล่านี้ในห้องแล็บดังนั้นเราจึงเข้าใจสิ่งที่เราเห็นเมื่อเราดูผ่านกล้อง เราเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรบนดวงจันทร์มันไกลเกินกว่าที่นักบินอวกาศจะสามารถบอกเราได้เมื่อพวกเขาเดินบนดวงจันทร์เมล็ดเล็ก ๆ นี้เก็บรักษาประวัติศาสตร์หลายล้านปี เพอร์ดูในอีกสามปีข้างหน้าเพื่อศึกษาฝุ่นดวงจันทร์ประเภทต่างๆด้วย APT เพื่อหาปริมาณน้ำและศึกษาด้านอื่น ๆ ของสภาพอากาศในอวกาศ